Potrivit unui comunicat de presă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) transmis, vineri.

Pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate şi pentru acupunctură, valoarea minim garantată a punctului pe serviciu se majorează de la 2,1 la 2,2 lei.

Totodată, în cadrul serviciilor medicale preventive şi profilactice: pentru screeningul sindromului dismetabolic la copiii de peste 6 ani cu indicele de masă corporală (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială se introduc alte investigaţii privind colesterolul, iar pentru adulţii asimptomatici cu vârsta peste 18 ani se introduce investigaţia "LDL colesterol".

Investigaţiile paraclinice feritină serică, gama GT şi osteodensitometrie segmentară (DXA) vor putea fi recomandate şi de medicii de familie.

"Pentru evitarea suprapunerilor de tratamente, medicii de familie vor consemna pe biletele de trimitere pentru specialităţi clinice/internare data şi perioada pentru care a fost eliberată ultima prescripţie medicală şi tratamentul prescris, dacă este cazul. În cazurile în care asiguraţii reclamă caselor de asigurări de sănătate că nu li se respectă dreptul la libera alegere a medicului de familie, acestea vor elimina reclamantul de pe lista medicului de familie la care nu doreşte să fie înscris", susţine aceeaşi sursă.

CNAS precizează că pentru furnizorii de servicii paraclinice în ambulatoriu sunt prevăzute clarificări ale duratei programului de activitate, inclusiv pentru medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul furnizorilor respectivi.

Pentru medicina dentară, se introduce decontarea 100% a tarifelor aferente serviciilor acordate elevilor, ucenicilor şi studenţilor, cu vârsta între 18 şi 26 ani (inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni), care nu realizează venituri din muncă (procent anterior de decontare: 60%).

"Pentru asistenţa medicală spitalicească, se introduc servicii noi de spitalizare de zi: colita ulcerativă nespecificată, boala pancreasului nespecificată şi bronhoscopia asociată ecografiei. Pentru fundamentarea tarifului pe caz rezolvat/serviciu în regim de spitalizare de zi se introduce modelul de pacient. Se modifică şi modalitatea de decontare a serviciilor medicale paliative acordate în regim de spitalizare continuă, în sensul decontării zilelor efective realizate lunar/trimestrial (anterior, decontarea se făcea după externarea pacientului). În lista spitalelor finanţate în sistem DRG (clasificare în grupe de diagnostice — n.r.) se introduc cinci noi unităţi sanitare private cu paturi", mai afirmă sursa citată.

CNAS precizează că, pentru îngrijirile medicale la domiciliu, tariful maximal decontat pe ziua de îngrijire creşte de la 55 la 60 lei în unele cazuri.

Similar, cresc pe categorii şi tarifele maximale decontate pentru îngrijirile paliative la domiciliu, de la 65 la 70 lei şi de la 60 la 65 lei.

"Pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se clarifică procedura pentru situaţiile în care farmaciile eliberează medicamentele în regim off-line", susţin reprezentanţii CNAS.

Potrivit acestora, pentru dispozitivele medicale în ambulatoriu, protezele de coapsă modulară cu manşon de silicon şi cele de gambă modulară cu manşon de silicon, acordate pentru amputaţia membrului inferior, ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat sau a afecţiunilor neoplazice, vor putea fi recomandate şi de medicii din specialităţile chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.

 

Sursa: AGERPRES